Външно (безконтактно) измиване / DECO

СИЛНО КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА ВЪНШНО /БЕЗКОНТАКТНО / ИЗМИВАНЕ.


Автокозметика от ATAS

Един от най-търсените препарати от години, перфектно балансиран продукт, който гарантира отличен резултат. Отстранява мръсотията в дълбочина без да оставя петна. Обогатен със съставки
с дълготрайно действие. Ефективен при измиване и с много твърди води. Съдържа специални антистатични и полиращи компоненти – не уврежда лака.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Нанася се с неболизатор отдолу нагоре. При нормални атмосферни условия се нанася директно, при големи напластявания от кал или висока температура се налага предизмиване.

ВНИМАНИЕ!
Да не се нанася върху нагорещени повърхности и да не се оставя да засъхне върху автомобила. Отмиваем, напълно разтворим от вода.

РАЗРЕЖДАНЕ:
предизмиване: 1:30-40; нормално измиване 1:40-50.

СЪХРАНЕНИЕ:
на сухо при t от 5-45°С. Да не се излага на пряка слънчева светлина.
Да не се допуска замръзване. Съдът, в който се съхранява да е херметически затворен. Да не се допуска разлив на концентрат по земята. При разлив да се попие течността и да се изплакне обилно
с вода.

ВНИМАНИЕ! Да се пази от деца. Напълно разтворим.

S 26 – в случай на контакт с очите изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. S 45 при злополука незабавно потърсете лекарска помощ /покажете опаковката/. S 34 предизвиква изгаряния.
S 36 / 37 /39 – дразни очите и кожата. Да се използват предпазни ръкавици.

Годност виж опаковката

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ATAS srl Италия
ВНОСИТЕЛ: ВИП АУТО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ

Продуктът е съобразен с всички изисквания за безопасност и качество на ЕС.

 

Имате въпроси?

Не се колебайте да се свържите с нас на телефони 089 704 27 52 , 088 242 82 30