Интериорно почистване / VINET

УНИВИРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ИНТЕРИОРНО ПОЧИСТВАНЕ


Автокозметика от ATAS

Енергичен препарат за всякакви органични и неорганични замърсявания, цветове и материали /кожа, пластмаса и винил/.

Предназначен за: Автомобили-вътрешността на купето/врати, прагове, табла, тапицерии и кожи/ Дома /подове, аспиратори, фурни, дограми и др./офиса.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Напръскайте повърхността с разтвор и след няколко секунди я забършете с влажна кърпа.

РАЗРЕЖДАНЕ: 1-10

СЪХРАНЕНИЕ: Да не се излага на пряка слънчева светлина. Съдът в който се съхранява да е херметически затворен.

ВНИМАНИЕ:Да се пази от деца..Да не се допуска разлив на концентрат по земята. При разлив попийте течността и изплакнете с вода.

R 36/38: Дразни очите и кожата.

S 26:В случай на контакт с очите изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар.

S 24:Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 37:Да се използват предпазни ръкавици.

ГОДНОСТ виж опаковката

Производител:ATAS Италия

Вносител:ВИП АУТО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ

Продуктът е съобразен с всички изисквания за безопасност и качество на ЕС.

 

Имате въпроси?

Не се колебайте да се свържите с нас на телефони 089 704 27 52 , 088 242 82 30